Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Uppvärmning- mål, planering och utvärdering

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Du ska sätta upp mål för, planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning för en liten grupp.

Träningsprogram

UPPGIFT
Din uppgift är att sätt upp mål för samt planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning. Utgå från din grupp mdelmmar när du planerar. Planeringen ska ta hänsyn till deras förmåga och behov.

 

Vi arbetar i Google Classroom du är kopplad till klassrummet där.

 

Bedömning sker gällande kunskapskrav: 4 Mål och planering och 5 Aktiviteter hälsa och förmåga.


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Idrott åk 7-9 år 7
Uppgifter
TRÄNINGSPROGRAM