Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Sannolikhet och bråk

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 december 2017

I det här avsnittet kommer du att fortsätta jobba med bråk men den här gången i samband med sannolikhet. Du kommer att få lära dig beräkna hur stor sannolikhet det är för ett visst utfall t.ex. hur stor sannolikhet är det att du får klave när du singlar slant?

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att..

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik 
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar

Så här kommer vi att arbeta

Innehåll

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
 • se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
 • addera enkla bråk och sannolikheter
 • använda strategier vid problemlösning
 • arbeta med matematiska begrepp

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt med de olika delarna. Vi kommer bland annat ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
 • se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet

 • addera enkla bråk och sannolikheter

 • använda strategier vid problemlösning

 • förstå och arbeta med matematiska begrepp

Bedömning sker dels genom diagnosen, genom diskussioner och ett test.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser i planeringen
Sannolikhet och bråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback