Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Åk 6 Aritmetik och diagram

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Utifrån "gamla" NP i matematik har jag bedömt din förmåga att (oförberett) lösa uppgifter inom aritmetik och din förmåga att tolka diagram. Du har under åk 4-6 arbetat med liknande uppgifter.

Bedömning av dina grundläggande kunskaper att använda metoder för att lösa problem inom aritmetik och diagram.

Du har skriftligen fått visa dina kunskaper inom aritmetik och din förmåga att tolka diagram genom ett oförberett gammalt test i NP matematik.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris år 6 Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback