Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sandor slash Ida

Varlaskolan norra, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 11 december 2017

I det här arbetsområdet ska ni få läsa och arbeta med boken Sandor /slash/ Ida. Vi avslutar med att se filmen.

Syfte - Varför?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur man formulerar sig och kommunicerar i tal samt hur man kan anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll - Vad?

 • Uteveckla din läsförmåga
 • Utveckla din läsförståelse
 • Analysera och reflektera över innehåll
 • Diskutera budskap, teman och motiv tillsammans i mindre grupp och i helklass

Arbetssätt - Hur?

 • Lyssna på inledningen av boken tillsammans
 • Egen läsning
 • Reflektera
 • Skriva läslogg
 • Diskussioner

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Jag bedömer din förmåga att reflektera över tex budskap, teman, koppla tankar och händelser till egna erfarenheter, till annan bok/film och till omvärlden. 
 • Jag bedömer din delaktighet i diskussionerna
 • Jag bedömer din förmåga att hålla diskussioner igång genom att ställa frågor, diskutera utifrån olika perspektiv och så vidare istället för att hålla med dina kamrater.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Frågor Sandor slash Ida

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback