Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematikboken Beta åk 5 kapitel 3

Noltorpsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Arbetsområde - Tid, tabeller och diagram Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning

I det här arbetsområdet får du lära dig:

  • läsa av och ange tid
  • samband mellan olika enheter för tid
  • utföra beräkningar med tid
  • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
  • hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

 kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median

Konkreta mål:

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Beta utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Bedömning:

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Beta åk 5 kapitel 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback