Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

FUCTIONER OCH ALGEBRA

Språk- och kompetenscentrum, Borlänge · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån i banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

Planering

Vi studerar:

 • Proportionalitet och linjära samband 
 • Linjära funktioner
 • Räta linjens ekvation
 • Procentuell förändring

Tidsramar:

v.45-50

Prov:

Datum publiceras i klassens blogg.

Viktiga begrepp

 • andelen
 • delen
 • det hela
 • procent
 • förändringsfaktor
 • ränta
 • procentenhet
 • koordinatsystem
 • x-axel
 • y-axel
 • y-koordinat
 • origo
 • punktdiagram
 • graf
 • jämförpris
 • proportionalitet
 • linjära samband
 • procentuell förändring
 • räta linjens ekvation

Läroplanskopplingar

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematikmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter