Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Berättande och återberättande text

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Vi arbetar med berättande och återberättande texter.

Mål - du ska utveckla din förmåga att :

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Genomförande

 • vi tittar på texttypiska drag
 • vi läser, samtalar och svarar på frågor enskilt och tillsammans
 • vi planerar och skriver en berättelse tillsammans
 • vi skriver egna berättelser
 • vi bedömer egna och varandras texter.

Bedömning - jag bedömer din förmåga att:

 • ha en tydlig inledning, handling och avslutning - en röd tråd
 • beskriva personerna och miljöerna
 • hur väl du gör dig förstådd
 • efter egen respons och kamraters respons kunna förbättra din text.
 • hur du deltar i samtal kring det vi läser

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter