Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Du ska få göra några experiment som handlar om tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Bland annat ska du få undersöka hur stadigt olika föremål står, hur snabbt olika föremål faller till marken och hur de glider på olika underlag.

Syftet med undervisningen: 

Eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet/intresse för att undersöka omvärlden. 

Målet med arbetsområdet är:

  • Du känner till vad begreppet tyngdkraft är och vet vad det betyder
  • Du undersöker hur snabbt olika föremål faller till marken och förstår varför (tyngdkraft= gravitation)
  • Du känner till ordet friktion och vet vad det betyder.
  • Du undersöker hur olika föremål glider på olika underlag.
  • Du undersöker hur stadigt olika föremål står och förstår varför (jämvikt+balans). 

Bedömning

Din förmåga att:

  • Beskriva vad begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans innebär.
  • Utföra enkla undersökningar kring detta arbetsområde.
  • Samarbeta tillsammans med andra.
  • Dokumentera dina undersökningar och jämföra dem med andras. 

Läroplanskopplingar

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter