Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Människokroppen - Celler, muskler, hud och skelett. Åk 7 VT-18

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Allt liv består av något vi kallar för celler. Det finns liv som bara är en enda cell, exempelvis bakterier. Djur och växter är i stället uppbyggda av en mängd celler som samarbetar. Vi människor består av 100 000 miljarder celler. Samma typ av celler bygger tillsammans upp något vi kallar vävnad. Vävnad bygger upp olika organ. Flera organ blir tillsammans en människa. I detta arbetsområdet ska vi undersöka tre olika organsystem; huden, skelettet och musklerna. Vi ska också undersöka vad det innebär att vara människa och hur vår levnadsstil påverkar vår hälsa.

Syfte

Vi ska lära få mer kunskap om kroppens uppbyggnad och funktion. Vi ska också lära oss hur man kan tänka kring och resonera om rörelse, skador och hälsa.

Undervisningens innehåll

  • Vad celler är för något
  • Vad hud, muskler och skelett är för något
  • Hudens, musklernas och skelettets uppgifter
  • Rörelse och skador, träning, fysisk- och psykisk hälsa 

Hur vi ska lära oss

Vi lär oss genom:

  • Genomgångar, läsning och frågeställningar.
  • Problemlösning.
  • Gruppdiskussioner.
  • Läxor

Material

Länkar till läsning:

LÄSNING OCH FRÅGOR HUD, SKELETT OCH MUSKLER SIDA 174-185 

 

 

 

Du visar att du har lärt dig genom:


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Människokroppen - Celler, muskler, hud och skelett
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter