Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Geometri åk 8

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Många tänker på geometri enbart som matematik, men geometriska figurer och mönster är vanliga i naturen. Varje dag stöter vi på olika former som vi inte alltid tänker på, mest vanliga kan vara en klocka, ett hus, våra böcker, vattendroppar.

Syfte 

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

Arbetssätt 

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Träningsuppgifter i matematikboken
 • Formelblad
 • Avstämningar längs arbetets gång
 • Genomgångar och spel digitalt på hemsida
 • Laboration

Under lektionerna kommer vi att arbeta på ett sätt som ni själva önskat, genomgångar, uppgifter i boken och problemlösning i grupp. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk, ledig eller inte hinner klart med det du ska på lektionerna så får du jobba på hemma enligt planering. 

Veckoplanering finns på hemsidan

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • aktivt deltagande i grupparbeten
 • prov i slutet av arbetsområdet
 • muntligt test i grupp

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Begrepp

Cirkel, klot, prisma, pyramid, triangel, cylinder, radie, diameter, bas, höjd, djup olika månghörningar, volymer, enheter såsom liter, dl, kubikmeter, kubikdecimeter osv. 

 

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

 • Cirkelns omkrets och area
 • Begränsningsyta och mantelyta
 • Volym av rätblock
 • Volymenheter
 • Volym av prisma och cylinder
 • Volym av kon, pyramid och klot
 • Formler
 • Längdskala

 

Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

Problemlösning
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem.

Resonemang
Du kan
förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
BÅ Matematik Geometri åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback