Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Plattektonik VT 2020

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig om hur jordytan formas och förändras av naturens egna processer samt vilka konsekvenser det får.

Beskrivning:

Vi kommer under några veckor att arbeta med plattektonik, om hur jorden formas och förändras. Du kommer att få se filmer och lära dig om bl a jordbävningar, vulkaner och tsunamier. Du kommer att få använda dig av tematiska och topografiska kartor för att t ex hitta olika vulkaner. I detta område är det många nya begrepp som du kommer att lära dig att använda. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en förklarande text om vulkaner, jordbävningar eller tsunamier. 

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på filmer och filmklipp tillsammans och diskutera.

Vi kommer att läsa i läroboken Koll på geografi 5.

Vi kommer att arbeta med olika frågor och uppgifter där vi använder kartboken.

 

Bedömning:

Detta kommer att ligga till grund för bedömningen:

  • Läxförhör om begrepp.
  • Din förklarande text.
  • De kunskaper du visar under lektionstid både skriftligt och muntligt. 

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Matriser i planeringen
Plattektonik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter