Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Idrott och hälsa åk 3 vt 2018

Gamla Förslöv F-6 , Båstad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Undervisning/ såhär gör vi:

Vi kommer att:

  • dansa och röra oss till musik. Leka olika lekar och testa olika danser. 
  • orientera i kända miljöer ex idrottshallen, skolgården. Vi kommer att prata om kartans uppbyggnad, olika symboler och färger.
  • ha idrott utomhus i olika miljöer ex skogen, skolgården.
  • prata om allemansrätten.
  • samtala om vilka risker som finns i olika aktiviteter. Vi kommer också prata om Fair Play (visa hänsyn och följa regler). 
  • leka olika lekar inomhus och utomhus.

 

Bedömning

Se matris


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa vt 2018 åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter