Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Geometri

Smygeskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Vi presenterar olika geometriska former och upptäcker att de finns överallt i vår vardag!

Hur kommer vi att presentera detta?

Vi presenterar och utforskar viktiga begrepp för våra geometriska former tex. hörn, sida och kant.
Vi upptäcker detta med hjälp av föremål som finns runt om oss i vardagen både inne och ute.
Vi utforskar vilka egenskaper som är lika/ olika på våra vanligaste former, cirkel, alla olika trianglar samt våra olika fyrhörningar.
Vi upptäcker hur olika trehörningar och olika fyrhörningar kan se ut. 
Vi upptäcker de tredimensionella kropparna klot, pyramid,cylinder, kub och rätblock.

I en hemuppgift upptäcker barnen formerna, ritar och berättar.

Arbetsmaterial

Vi använder oss av de vanliga sakerna vi har på avdelningen, jämför och diskuterar.
Med hjälp av Geobräde på IPads  skapar vi olika månghörningar.
Vi jämför de logiska blocken och de motsvarande tredimensionella kropparna.
Vi klipper och klistrar formerna till olika figurer.
Leker lekar för att befästa begreppen cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.

Vi kommer också använda olika appar på ipaden.

Mål till dig som elev

Få förståelse för vad ett hörn och sida är på våra geometriska former.
Hitta likheter och skillnader på  de geometriska formerna.
Hitta formerna runt om oss i vardagen.

Kunna benämna namn på några geometriska former.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback