Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Mysterieboken, åk 4

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Ett brott har begåtts!! Vem är den skyldige? Var har brottet begåtts? Hur gick det till? Det är bara DU som vet... Eftersom det är DU som är författaren till denna gastkramande deckare!

Så här gör vi:
Martin Widmark tar oss med på ett skrivaräventyr. Med hans hjälp tränar vi på att:
¤ beskriva personer, platser, dofter (gestaltande) med mera på ett målande sätt
¤ dela in texten i stycken
¤ använda skiljetecken, stor/liten bokstav
¤ variera orden
¤ använda rätt tempus (tidsform)
¤ bygga meningar på rätt sätt
¤ använda sambandsord  (t.ex. och, men, eftersom, för att, så, som, istället, även om)

Vi läser "Diamantmysteriet" och ser hur Martin Widmark har byggt upp sin berättelse.
Under tiden skriver vi egna kapitel och ger varandra kamratrespons efter hand.
Slutresultatet blir en spännande deckare, där författaren är DU!

Det här bedömer jag:
Se matris.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Mysterieboken, åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter