Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Ekonomi

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Arbetsområde i samhällskunskap som handlar om ekonomi.

Målet med undervisningen är att...

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Exempelvis genom att studera...

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

 Så här ska vi arbeta...

Texter och begrepp från Digilär, Samhällsresurser och fördelning (kapitlen 1, 2, 3, 7 och 8) + det ekonomiska kretsloppet

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

- har kunskaper om olika samhällsstrukturer

- visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver  samband inom och mellan olika samhällsstrukturer

- kan eleven använda begrepp och modeller 

Se classroom för vidare instruktioner.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter