Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

8

España un país de contrastes

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med att läsa, skriva, höra och prata om olika aspekter om Spanien. Vi kommer lära oss om Spaniens natur, kultur, geografi och historia.

Centralt innehåll

Du ska lära dig om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Konkretisering

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 

 • Förstå talad spanska
 • Använda strategier när du pratar och skriver spanska
 • Läsa texter på spanska och förstå detaljer och sammanhang.
 • Lära dig mer om Spaniens kultur och geografi

 

Arbetssätt

Det här ska vi göra:

 

 

 • Arbeta med boken !Vale 8!, Gleerups material , m.m
 • titta på film, videor och presentationer/ lyssna och läsa på texter
 • Muy / muchos och geografi ord på spanska
 • adjektivs komparation och superlativ 
 • lära dig nya ord och fraser som används i muntliga och skriftliga övningar.
 • Använda olika källor på internet för att hitta information om Spaniens regioner
 • läsa fakta texter
 • Träna på strategier för att kunna säga det man vill
 • prov om fakta, ord och  grammatik

 

betyg

E

C

A

Lyssna

Eleven kan förstå  det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

Eleven kan förstå  det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

Eleven kan förstå  helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

läsa

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom  att med tillfreställande  resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom  att med tillfreställande  resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

skriva

I skriftliga framställnigar av olika slag kan eleven formulera sig  enkel  och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställnigar av olika slag kan eleven formulera sig  enkel, relativ tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.

I skriftliga framställnigar av olika slag kan eleven formulera sig  enkel, relativ t tydligt och relativ sammanhängande med fraser och meningar.

prata

I muntligt interaktion kan eleven uttrycka sig enkel och begripligt med ord, fraser och meningar.

I muntligt interaktion kan eleven uttrycka sig enkel och relativ tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntligt interaktion kan eleven uttrycka sig enkel och begripligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfet, mottagare och situation.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter