Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Diddi

Skåpafors förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

På Blåsippan jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, så som bild, form och skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra, teckna med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper.

               

BAKGRUND

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga. De flesta barn tycker dessutom om att skapa. Vi vill  lära dem mer om skapande och hjälpa dem upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande. det är Diddi som kommer att presentera olika projekt för oss.

MÅL

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla barn ska hitta sitt eget uttryck,  och möjlighet  till skapande ska ges både inom och utomhus. Vi vill också att barnen ska få materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker. 

Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att

 • träna sin finmotorik
 • utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 • lära sig namnen på färgerna
 • uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • använda olika typer av material och redskap för att skapa
 • hitta nya användningsområden för den redan bekanta material och redskap
 • prova egna idéer och lösa problem
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • utveckla självförtroende
 • ta eget ansvar för material

METOD - GENOMFÖRANDE

Med hjälp av Diddi i Babblarna så lär vi oss mer om skapande. Diddi är konstnärlig, kreativ och påhittig och älskar att rita måla och kladda. Under organiserade pysselaktiviteter delar vi upp gruppen så att vi bara arbetar med några barn och en pedagog åt gången för att alla förmågor, intressen och behov ska tillgodoses och för att pedagogen ska kunna utveckla barnet vidare i sin kompetens och ge den möjlighet att utvecklas i sin fulla potential. Vi ska låta barnen få skapa med olika material och tekniker baserat på barnens önskemål samt att vi, pedagoger, presenterar nytt material för barnen. Pedagoger ser till att tillföra nytt material och hjälper barnen att hitta metoder och tekniker för att  använda olika sorters material. Vi tar också med oss skapandet ut, exempelvis hämta in och använda sig av naturens eget material. 

Vi kommer att uppmärksamma vad barnen är intresserad av och vad de vill skapa med olika material. Genom samspel och dialog med barnen kommer vi stödja processen. Vi kommer att planera och organisera undervisning med fokus på skapande. Pedagogen är uppmärksam på vad barnen lär sig och vad  de  är intresserade av och planerar nästa aktivitet  utifrån det.

I den skapande verksamheten  får barnen:

 • Blanda och använda olika färger.
 • prova olika sorters aktiviteter som t.ex. att rita, måla, konstruera
 • använda sin egen kreativitet och inspirera varandra
 • skapa i lugn och ro

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016 Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter