Skolbanken Logo
Skolbanken

Kultur i Harbo och andra delar av världen

Harbo förskola, Heby · Senast uppdaterad: 28 juni 2018

Förskolan har som Fokusmål att jobba med vår kultur och andra länders kulturer. Vi börjar med det som är oss närmast: Harbo.

Bakgrund

 I vår kvalitetsredivisning från förra året visade det sig att vi inte arbetat så mycket med kultur.
Barnen har också visat intresse för sin närmaste miljö.

Syfte

Vi ska upptäcka och  lära känna vår närmaste miljö här i Harbo. ,vi börjar med att titta på barnens hem och familj, upptäcker sedan vad som finns i och runt Harbo. Reflektera och få insikt om hur det var förr i tiden.

När vi är klara med det som är oss närmast ska vi gå vidare och upptäcka resten av världen.

Mål?

Att barnen  upptäcker att det ser olika ut i våra familjer och vad det finns för olika platser och miljöer i Harbo.

Ge barnen insikt om hur det var förr i tiden.


Vi vill lära oss mer om hela världen och att det ser olika ut beroende på var man bor och lever.Arbetssätt

HUR ska ni komma till målet? beskriv hur ni kommer att ge barnen möjlighet att utveckla de förmågor ni valt.


Vi pratar om barnens hem och familjer, ritar självporträtt, ritar sin familj, jämför och berättar för varandra.

 Hur ser våra sängar ut?  Var/hur ser det ut där vi äter?  Hur många fönster är det på husen? Skapa och måla sina hus, Hur många fönster har husen?  Temat utvecklas vidare utfrån barnens intresse.

Vi tar sedan upp arbetet om vad barnen vet om Harbo, 
Ett beök på hembygdsgården är tänkt att få till och då prata om hur det såg ut och var förr i tiden.

Genom att använda oss av Astrid Lindgren och hennes böcker får vi del av kulturen från förr på ett lustfyllt sätt.

Andra länders kultur:

Vi gör en kartlägging över vilka länder vi känner till i barngruppen.

Pratar om olika länder i världen, visa på att det ser olika ut, hur man bor, vad man äter, hur man pratar, hur man klär sig, finns det förskolor?

Hur ser de olika flaggorna ut, hur reser man, hur ser det ut inuti ett flygplan, varför har man ett pass och hur ser det ut.

Temat  utvecklas vidare utifrån barnens visade intresse.

                                       

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

Vi arbetar med våra familjer och hur det ser, ut både skillnader och likheter. Det märks att detta ämne intresserar barnen eftersom det är de själva som vet allt om sin familj. Det blir en del diskussioner då barnen upptäcker olikheter hos varandra.

När vi sedan gick vidare för att arbeta med kulturen i världen visade det sig att många barn inte känner till så många andra länder,

men de blev väldigt intresserade och då speciellt över hur flaggorna ser ut.

Vi hade kommit överens med "köket" att få lunch från olika delar av världen under en vecka så då arbetade vi extra mycket med dessa länder.

 

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Temat fortlöpte i stort sätt som vi tänkt, sen såg vi att intresset för flaggor blev mycket större än vi trott.

 

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Vi ska förbereda oss ännu mer till en annan gång, det finns så mycket mer man kan göra inom detta område.

 Vi trodde nog att barnen visste mer om världen och andra länder än vad de gjorde.

Upplägget i stort kändes bra men vi kan fördjupa oss ännu mer i Harbo och arbeta mer med hela Sverige innan vi

ger oss ut i  andra delar av världen.

 


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback