Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Vårt samhälle

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Vad är ett samhälle och vad behövs för att ett samhälle ska fungera? Vad finns det för olika yrken i närheten av där du bor och varför är de viktiga i vårt samhälle? Vilket är ditt drömyrke?

Mål för elev

Du ska:

 • veta vad ett samhälle är och vad som behövs i ett samhälle.
 • känna till några yrken i din närhet och vilken uppgift de har.
 • kunna förklara begrepp som har anknytning till olika yrken och samhällsfunktioner.
 • kunna berätta om ditt drömyrke och vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med yrken och olika verksamheter i vårt samhälle, t ex sjukvård och räddningstjänst.

Genomförande

Du kommer att:

 • tillsammans med din klasskamrater göra en tankekarta över yrken ni kommer på.
 • få lyssna till vuxna som berättar om sina yrken och dokumentera vad du fick lära dig.
 • delta i samtal om yrken och vad ett samhälle är.
 • skriva och berätta vilket som är ditt drömyrke.
 • få besöka brandstationen.
 • få titta på filmer från UR och NE.

Redovisning

Du kommer under lektionerna visa att du:

 • känner till olika yrken och verksamheter i samhället och vilka funktioner de har.
 • kan återge information utifrån en intervju.
 • kan berätta om ditt drömyrke och kan berätta vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback