Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Skönlitteratur

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

I detta arbetsområde ska vi enskilt och tillsammans läsa skönlitterära texter.

Syfte

Att läsa, förstå och analysera en skönlitterär bok.

Arbetsgång

Jag kommer att i huvudsak bedöma:

  • din förmåga att förstå och återberätta den text du läst både skriftligt och muntligt
  • din förmåga att förstå ord och uttryck samt kunna använda dem i ett sammanhang
  • din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur
  • din förmåga att välja och använda språkliga strategier

Arbetsgång

Du väljer själv en skönlitterär bok du vill läsa.

Du kommer att själv bestämma, utifrån ett schema, hur mycket du ska läsa varje vecka.

Du kommer att göra en uppgift kopplat till din bok varje vecka, utifrån olika texttyper.

Vi kommer ha gemensamma genomgångar kring de skiftliga uppgifterna.

Du kommer att läsa under lektionstid, högt för mig samt hemma.

Slutuppgift

Du kommer att presentera din bok muntligt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skönlitteratur
Muntlig bokpresentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter