Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Empati Trollet

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Att utveckla och stärka barnens empatiska förmåga för att kunna förstå och sätta sig in i andras situation.

Aktivitet:

Åldersindelade grupper

Samtal med barnen

Vänskapsappar

Filmer

När? Var? Hur? Varför?

Vi samtalar dagligen med barnen i vardagssituationer och i den fria leken. I våra grupper arbetar vi med empati genom samtal och i lek där barnen får möjlighet att utveckla förmågan att förstå andras känslor. Vi visar också barnen filmer som berör empati och vänskap.

Vi vuxna är förebilder för barnen och finns tillgängliga och nära dem.

 

 

 

Utvärdering Jämställdhetsplanering Empati

 

 

 

Vi har dagligen arbetat med barns empatiska förmåga. Vi har pratat mycket om vänskap och om att sätta sig in i andras situationer.

 

Detta är ett ständigt pågående arbete som vi kommer att arbeta vidare med under hela barnens förskoletid.

 

 

 

Resultat, Hur blev det?

 

Vi har sett att barnen tagit till sig det vi pratat om och det vi gjort. Vi har fått en bättre kommunikation på avdelningen, men det finns fortfarande mycket att jobba med. Vi kommer att fortsätta detta arbete.

 

 

 

Analys

 

Vi hade kunnat nå bättre resultat om arbetet i grupper hade fortsatt kontinuerligt. Flera gånger har grupperna blivit inställda pga. andra aktiviteter eller för att ordinarie personal inte varit på plats. Vi har även många blivande skolbarn i gruppen som har behov av att arbeta mycket med kompisrelationer och kommunikation. Ett led i detta är arbetet med respekt, men vi har fokuserat på att få kommunikationen att fungera.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter