Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Demokrati vs Diktator

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Diktatorn

Syfte:

Eleverna funderar på och formulerar i bild och text vilka mänskliga rättigheter som ligger dem närmast om hjärtat och varför. Eleverna får också leva sig in i ”Diktatorn” och föreställa sig hur och vad en diktator tänker om de mänskliga rättigheterna som är självklara för oss.

Lära er:
Ni kommer att ha genomgångar på: de mänskliga rättigheter, barnkonventionen, olika samhällsnivåer (Lerum, Sverige och världen), demokrati och diktatur. 

Metod:
Varje elev får en diktator, en (laminerad) pappfigur. Diktatorn ska hänga med varje elev under en vecka. Varje elev dokumenterar tre situationer hemma, med bild och några minnesanteckningar, för att sedan i skolan skriva om:

  • Vad de gjorde under veckan,
  • varför de valde denna situation eller aktivitet,
  • hur diktatorn reagerade,
  • och OM hen ändrade åsikt.
  • Argumentera om varför de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och demokrati är viktigt att ha.
  • Instruktioner till eleverna

Lgr 11 Förmåga:

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, demokrati och diktatur

Kunskapskrav i samhällskunskap - se bedömningsmatris

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl  underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och  väl  underbyggda argument.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

 

Argumentationstexten skall  vara max 2 sidor, inklusive bilder. 

 

pdf fil på genomgången av demokrati och diktatur:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1avqgM-c9Mi6F59zJ4F7G5VeAg_I11Zoo

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
demokrati & diktatur
Bedömningsmatris, argumenterande text
Uppgifter
diktatorn 26/3