Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Ljud och ljus

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 april 2018

När du går ut i staden eller i skogen kan du höra en mängd olika ljud. Ljud kan uppfattas på olika sätt. Det som kan vara vackert för en person kan upplevas som oljud för någon annan. För inte så länge sedan trodde vi att våra ögon sände ut strålar som gjorde att vi kunde se. Idag vet vi att det är ljuset som gör att vi kan se föremål.

Målet med undervisningen är att

Utveckla förmågorna...

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
- genomföra systematiska undersökningar i fysik
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 Så här ska vi arbeta

Vi kommer ha föreläsningar, diskussioner, titta på filmer, göra experiment, samt skriva laborationsrapporter. Vi kommer även att läsa och se instruerande filmer om ljud och besvara frågor utifrån faktan.

 

För att utveckla förmågorna så kommer vi arbeta med:

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter

 

När arbetsområdet är klart ska du:

- Kunna förklara hur ljud uppstår och sprider sig
- Kunna förklara hur vi hör
- Veta vad som menas med höga och låga toner kontra starka och svaga ljud
- Känna till hur ljus sprider sig från solen, lampor och andra ljuskällor
- Känna till skuggors form och storlek
- Kunna förklara hur ljus uppfattas av ögat

- Ha kännedom om hur ljud- och ljusvågor färdas och i vilken hastighet

 - kunna använda samt kunna förklara följande begrepp:

 • svängning
 • molekyler
 • ljudvåg
 • vibration
 • förtätning
 • förtunning
 • trumhinna
 • nervceller
 • hög ton
 • låg ton
 • starkt ljud
 • svagt ljud
 • frekvens
 • decibel
 • hertz
 • absorbera
 • ljuskälla
 • ljusstråle
 • reflektera
 • pupill
 • sinnescell
 • spektrum

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

Resonerar kring innehållet i diskussionerna och när du besvarar frågor dels muntligt och dels skriftligt (genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak).

Hur du genomför laborationerna och hur du skriver dina laborationsrapporter.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Fysik: Ljud och ljus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter