Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild Vt18

Vänge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 maj 2018

Vi kommer arbeta med digitala bilder genom våra bloggar där vi fotar själva för att förstärka våra texter, men vi lånar också bilder från andra och tränar då på upphovsrätt. Vi kommer också arbeta med bild genom flera olika ämnen som SO, NO och engelska i både 2D och 3D. Vi kommer att illustrera texter vi skrivit själva med berättande bilder.

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. 

Det här ska du lära dig

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

känna skillnad på varma och kalla färger och måla i akvarell

skapa berättande illustrationer till en text du skrivit själv

skapa med formbara material i vårt vattentema

presentera, och bedöma dina bilder.

publicera godkända bilder på nätet

fotografera och redigera bilderna på en Ipad

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer,
individuellt bildskapande och
presentation och berättande om egna bilder.

Vi bloggar varje vecka och diskuterar upphovsfrågor tillsammans 

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

skapa bilder så att budskapet framgår,
använda olika metoder, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt sätt,

skapa djup i dina bilder

tar egna initiativ, prövar och ompröva för att förbättra dina verk
presentera och bedöma dina egna bilder.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Matriser i planeringen
Bildmatris åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter