Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Health Year 8

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

What does health mean to you? What is a healthy lifestyle? During this theme we learn more about the foundations for good health.

Från kursplanen i engelska:

- “I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen."

- "Undervisningen I ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket I olika situationer och för skilda syften.”(Lgr11 s. 30)

 

Undervisning

- Vi läser  och lyssnar på texter av olika slag och bearbetar dessa för ökad läs -och hörförståelse, t ex genom diskussioner eller skriftligt.

- Vi diskuterar/ framför åsikter kring hur vi påverkas av hälsorekommendationer

- Vi diskuterar/ framför åsikter kring hur vår hälsa påverkas av mat, motion, droger och sömn.

- Vi lär mer om olika kroppsdelar och sjukdomar på engelska.

 

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

- Förstår och tolkar innehållet i talad engelska

- Formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift

- Använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

-  Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-  Reflekterar över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Underlag för bedömning är:

● Det du uttrycker muntligt och skriftligt under lektionstid (gjorda läxor osv.)

● Dina inlämningsuppgifter (läs- och hörförståelse, texten 'I Try to Be Healthy' osv)


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i Engelska - åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter