Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Skelett, muskler och huden hos människa samt exempel och jämförelser mellan olika djurgrupper.

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara och din förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

 

Konkretiserade mål

När du läst detta område:

-kan du förklara hur några olika organ och organsystem, som huden, skelettet och musklerna ser ut och fungerar.

-kan du jämföra skelett hos olika djurgrupper och resonera om hur evolutionen har medfört att vi har en stor variation. (Olika djurgrupper har olika lösningar för hur de rör sig och håller ihop kroppen, du ska kunna ge exempel och förklara).

-har du genomfört laborationer, dokumenterat dina undersökningar och dragit slutsatser

-har du kunskap om några vanligt förekommande skador och sjukdomar som kan drabba skelett, muskler och hud.

Undervisningen

Vi kommer ha genomgång och diskussioner om alla delområden. Vi kommer att göra olika laborationer, t ex titta på preparat i mikroskop och  vi kommer att undersöka hur muskelarbete påverkar din puls, samt undersöka olika känselkroppar på huden.

Du kommer att få titta på filmer  hud, muskler och skelett och träna på olika begrepp. Du kommer att skriva ett test på området v 13. 

Instuderingsfrågor och texter ur läroboken hittar du i lärloggen och bloggen.

Bedömning

- Din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

- Din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och jämföra olika djurs sätt att röra sig och hålla kroppen uppe.

- Din förmåga att visa på samband mellan utseendet hos organismers skelett/kroppsbyggnad och hur de kan röra sig/hålla kroppen uppe.

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Biologi-matris människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback