Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Jä VT 18 åk 8 TY SH - grammatik/ordkunskap

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juli 2018

Arbetsområde - grammatik och ordkunskap

Innehåll anpassat till arbetsområdet:

Vi kommer att fokusera på välbekanta ämnesområden – det vill säga de idiomatiska uttryck, grammatik och glosor som ingår i vissa texter från
läroboken Das Dach.
Grammatik: Vi har tagit upp språkliga företeelser (grammatiska strukturer och stavning) inom olika grammatiska områden. Som stödmedel till repetitionen inför provet ska du använda dig av dem olika arbetsbladen som har delats ut. Vi kommer även att arbeta med olika grammatiska övningar för att repetera följande grammatiska moment:

Schwache Verben im Präsens und Perfekt,

Starke Verben im Präsens und Perfekt,

Akkusativ und Dativobjekt,
Präpositionen mit Akk.
Pronomen: persönliche im Akk. und Dat.
Wortschatz aus DAS DACH kapitel 3 und 4.

Mål för från läroplan och kursplan (ur Lgr 11):

att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slag av texter
att formulera dig i tal och skrift
att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Bedömning:

Hur väl du förstår innehållet och kan uttrycka dig i skriven tyska.
Hur väl du tar fasta på språkliga uttryck och grammatiska strukturer för att göra dig förstådd
Bedömningen avser din förmåga att:
formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift och tal
Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen av de här kunskaperna kommer att ske utifrån ett prov på grammatik och ordkunskap och uppsats om ett valfritt ämne. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ty åk 8 GRAMMATIK/ORDKUNSKAP
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter