Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6 - 7

År 6 - Demokrati, val, regering och riksdag

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 augusti 2018

Hur fungerar riksdagsvalet? Hur styrs Sverige? Hur fungerar riksdag och regering? Vad gör kommunerna och vad gör landstingen?

Vad är det vi skall göra?

Vi kommer att jobba med politiska partier, riksdag, regering, kommuner och landsting.

Material: https://drive.google.com/open?id=1-2QcklczWHHoM3HG1Qk5wAke-e1nI1rb 

Dessutom kommer vi att läsa artiklar och se filmer, samt jobba med stenciler som jag delar ut under detta avsnitt.

Vecka 34 startar vi, och vi avslutar avsnittet med ett prov fredag v.39.

Stöd i läroplanen (Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Central innehåll:

Beslutsfattande och politiska idéer

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp­drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vad är demokrati? Demokrati, val, regering och riksdag
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter