Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Alex Dogboy

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Du ska läsa boken Alex Dogboy av Monica Zak med reflekterande frågor och uppgifter. Du kommer efter att du har läst ut boken få skriva en bokrecension.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Du kommer att läsa boken Alex Dogboy
- Du kommer att få tillhörande uppgifter som visar på att du kan reflektera över bokens innehåll under tiden du läser.
- Efter att du har läst ut boken kommer du att få skriva en bokrecension där du visar att du har förstått vad boken handlar om, kan reflektera kring det du har läst, samt visa att du behärskar grunderna i skrivteknik.

Bedömning - vad och hur

Underlag för bedömningen kommer vara lektionerna, svaren på frågorna till varje läsavsnitt samt bokrecensionen. Bedömningen kommer att ske i kunskapstabellen här på Unikum.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer du att varva din läsning med att svara på frågor i boken.
Du kommer få läs- och skrivläxa kopplat till boken varje vecka.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen
Recensioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter