Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Litteraturläsning, Kensukes rike

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 april 2018

Vi kommer under de närmaste veckorna att läsa Kensukes rike tillsammans. Du kommer att få läsa hemma, läsa högt i skolan, lyssna på när andra läser och få svara på frågor muntligt såväl som skriftligt varje vecka. Du kommer också att skriva en bokrecension när vi läst färdigt boken.

Syfte

Att utveckla din läs- och skrivförmåga samt din förmåga att diskutera och resonera kring det du läser.

 

Genomförande

Du kommer att ha sidor att läsa och frågor att svara på till en lektion i veckan. På lektionen läser vi högt och du kommer att få läsa högt och lyssna på andra. Vi kommer också att diskutera det som vi har läst. Du ska lämna in dina svar på frågorna varje vecka. Vi kommer att arbeta mycket med läsförståelse och ordförståelse.

 

Konkretisering av mål

  • Läsa skönlitteratur med flyt (läsa och förstå det som du läser).
  • Göra enkla sammanfattningar av det vi läser, muntligt och skriftligt.
  • Diskutera och resonera kring det vi läser (ha egna tankar om det vi läser), muntligt och skriftligt.
  • Använda grundläggande skrivregler (punkt, stor bokstav, styckeindelning).

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

  • De svar på frågorna som du lämnar in varje vecka.
  • Hur du diskuterar och resonerar muntligt på lektionerna.
  • Din bokrecension.

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback