Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

British vs American English

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

During the next few weeks we will working with the differences between British and American English. With the help of videos, worksheets, wordlists and texts we will focus on the differences in pronunciation, vocabulary and spelling. You will create your own text using either British or American English vocabulary and there will be a test with different requirements for grades 4, 5 and 6.

Kopplingar till läroplan

 Mlanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 Ml  4-6Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 Ml  4-6Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 Ml  4-6Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 Ml  4-6Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter