Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Historia - från nomadliv till att leva i civilisationer

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Tiden från jägare och samlare till dess man blev bofast och länder började bildas i form av tidiga flodkulturer. Antikens Grekland och Roimarriket, vad har de för betydelse för oss idag? Det är frågor vi ska sysslas med under detta arbetsområde under veckorna 9 - 22

Under veckorna 9 - 22 arbetar vi med historia. Vi ska lära oss om tiden från att människor var jägare och samlare till dess de blev bofasta och de första civilisationerna, flodkulturer, uppstod. Ni ska i er första bedömningsuppgift jämföra tiden som jägare och samlare mot att man blev bofast i flodkulturen i Mesopotamien. Vad ni ska jämföra får ni ut information om.

Onsdag vecka 15 ska det arbetet vara inlämnat. Andra bedömningsuppgiften har ni att välja mellan att jag bedömer svaren i ert häfte eller att ni har ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia - från nomadliv till att leva i civilisationer
Uppgifter
Flodkulturer
Antikens Grekland och Romarriket

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback