Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

DS- Tid åk 1

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Att kunna klockan är en mycket viktig och bra kunskap. Det hjälper dig i vardagen med att planera din tid. Hur upplever du tid? Vilka redskap använder vi oss av för att räkna tid? Vilken månad är det nu? och mycket mer kommer vi att fördjupa oss i.

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med året och klockan. Vi kommer prata mer om hur året är indelat i olika årstider och månader. Vi kommer även prata om veckodagarna och ordningstal så som första, andra, tredje osv. Vidare kommer vi även att arbeta med klockan. Då kommer vi prata mer om hel och halvtimme på analoga klockan samt uppskatta hur lång tid aktiviteter tar.

 

Mål för eleven:

Du ska kunna årstiderna.

Du ska kunna månaderna.

Du ska kunna veckodagarna.

Du ska kunna ordningstalen.

Du ska kunna hel timme på analog klocka.

Du ska kunna halvtimme på analog klocka.

Du ska kunna uppskatta tid.

 

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer att arbeta i vårt läromedel.

Vi kommer ta hjälp av konkret material.

Vi kommer spela spel.

Vi kommer titta på film.

Vi kommer mäta tid.

Vi kommer att arbeta med lösblad.

 

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
DS- Tid åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter