Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Mytologi

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Under arbetet med mytologi kommer du att få bekanta dig med några nordiska gudar och myter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kommunikativa förmågan: utveckla din förmåga att muntligt berätta om fakta du tagit till dig 

Analysförmågan: se sambandet mellan vår tid och den tid som varit

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas på din förmåga att:

  • berätta fakta om någon av de olika gudarna
  • berätta om någon berättelse eller myt 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta genom att:

  • läsa olika faktatexter
  • samtala i expertgrupper där man delger fakta till varandra
  • se på film
  • läsa berättelser och sammanfatta

Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter