Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Arbetsområde: Natur- och kulturlandskap

Ramnerödsskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Varför växer det inga palmer i Sverige? Varför finns det inga granar i öknen? Hur ser Europas geografi ut och varför? Vad är det för skillnad mellan klimat och väder? Dessa och många fler frågor arbetar vi med i detta arbetsområde.

Vi arbetar med detta arbetsområde genom:

- lärarledda genomgångar. 

- faktatexter som vi bearbetar och arbetar med.

- gruppdiskussioner, i mindre och större grupp tillsammans med reflektioner. 

- kortare filmklipp. 

- genomföra en kortare fältstudieuppgift.

 

Vi avslutar detta arbetsområde med ett läxförhör. 


Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Arbetsområde: Natur- och kulturlandskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter