Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Volym

Nyvångskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 april 2018

Nu ska vi arbeta med volym! Du kommer bland annat att få lära dig några olika måttenheter som volym mäts i, hur dessa förkortas, hur mycket som ryms i de olika måtten och hur man kan omvandla dem.

Pedagogisk planering

Vad ska vi lära oss?

 • Att veta vad volym är.
 • Att använda begrepp tillhörande volym.
 • Att uppskatta, mäta och jämföra olika mått.
 • Att lära sig volymenheterna liter, deciliter, centiliter, milliliter, matsked, tesked och kryddmått samt hur de förkortas.
 • Att kunna göra omvandlingar mellan olika volymenheter.

Hur ska vi lära oss detta? 

 • Genomgångar.
 • Arbetshäfte.
 • Enkla undersökningar samt dokumentation av detta.

Bedömning 

 • Att du vet hur man använder olika mått.
 • Att du använder rätt enhet.
 • Att du kan göra omvandlingar.
 • Att du visar att du förstår de olika begreppen.
 • Att du deltar under genomgångarna och är med i diskussionerna.
 • Att du är aktiv vid de praktiska uppgifterna.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter