Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Sjöar och vattendrag

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 24 april 2018

Vi kommer att lära oss om sjöar och vattendrag. Vad som lever i och vid dessa. Hur påverkar människan sin omgivning?

Mål:

Du ska kunna vilka olika typer av sjöar det finns.

Du ska kunna likheter och skillnader mellan dessa olika typer av sjöar (utseende, läge, växtlighet, djurliv)

Du ska kunna redogöra för en näringskedja med utgångspunkt från sjön.

Du ska kunna redogöra för grodans livscykel.

Du ska kunna redogöra för människans påverkan på sjöar (försurning, övergödning)

Du ska känna till några djur- och växtarter som lever i/vid sjön.

Så här gör vi:

Vi gör film om de olika delarna i boken.

Vi läser och diskuterar texten på s. 78-93.

Vi går ut och ser om vi hittar något i bäcken och lilla dammen vid förskolan.

Det här bedömer jag:

Se matris

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sjöar och vattendrag
Uppgifter
NO läxa
NO läxa