Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Vt-18 Handel

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Vad innebär export och import? Sveriges roll i det globala handelsmönstret? Vilka konsekvenser leder den globala handeln till, både positivt och negativt?

 

Undervisningens innehåll

 

Arbetssätt och bedömning


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Matriser i planeringen
Vt-18 Handel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter