Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska årskurs 3

Bokenäs skola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. -Ur lgr11

 

Så här ska vi arbeta:

 • kommunicera med enkla vardagsnära ord och fraser på engelska, t.ex. färger, kroppsdelar, djur, veckodagar
 • läsa och lyssna på enkla texter
 • dialoger med vardagsnära fraser, t.ex. Good morning, today it's..., my name is... 
 •  läsa och skriva på engelska 
 • sjunga enkla sånger tillsammans, rim och ramsor
 • titta på engelskspråkiga program

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttala enkla ord och läsa enkla meningar så att andra förstår
 • skriva enkla ord och meningar så att andra förstår
 • läsa och förstå enstaka ord och enkel text
 • samtala med andra
 • ställa och besvara enkla frågor
 • vara aktiv på lektionerna

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter