Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Fg My Superhero

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 maj 2018

In this project you will learn about famous superheroes while focusing on your English speaking abilities. You will also get the chance to create your very own superhero.

To-do list:

 

  1. Watch one episode of “The Flash”

  2. Create your own superhero using the checklist below. Create a picture + logo.

 

Checklist - My Superhero

Your superhero’s name and identity

Alias - your secret identity

Super powers

Weaknesses?

Background - how did you become a superhero?

Where does your superhero come from?

What does your superhero look like - as a “normal” person (alias)

Have any friends? Who?

Where does your superhero live and work? What does “ordinary life” look like?

What does your superhero’s costume look like?

Give an example of a time when your superhero uses his/her superpowers

Does your superhero have any enemies? Who? Tell us a bit about them.

Use some pictures

You can also create a logo for your superhero


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Fg Presentation - anpassning till mottagare, syfte och situation
Fg Muntlig förmåga och uttal - presidenttal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback