Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Matematikens problem

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 maj 2018

Arbetsområdet kommer behandla problemlösning och kommunikation.

Inledning:

Området som avslutar denna termin kommer vi att fokusera på att lösa problem samt samtala matematik.

Under fyra tillfällen kommer ni få visa er förmåga att lösa problem som löses i flera steg. 

 

Arbetsprosses:

Under varje lektion kommer ni bli tilldelade ett till två problem som skall lösas och lämnas in. Uppgifterna kommer lösas först individuellt och lämnas in för att sedan i par komma på den bästa och effektivaste lösningen. Uppgifterna som lämnas in är det som ligger till grund för bedömningen.

Tidsperspektiv:

v.20

Mån

V.21

Tor, Fre

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematikens problem
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter