Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Röreleglädje på Fladdermusens fritidshem

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Nu ska vi röra på kroppen så att vi och kroppen mår bra.

FRIPP

 

 

Syfte: Varför ska eleverna lära sig detta? Eleverna ska få kunskap om hur viktigt det är att "röra på sig" för att må bra.

Genom rörelse och lek utvecklas även social kompetens. Rörelse ska ge glädje och gemenskap och ökat välmående.

 

 

MÅL: Målet är att alla eleverna ska delta i aktiviteterna, öva samarbete och få en ökad förståelse av vikten att röra på sig. Samt att eleverna är delaktiga i arbetet med utvärderingen.

 

Förståelse: Vad ska eleverna förstå efteråt? Vi vill att eleverna ska förstå att rörelse inte nödvändigtvis måste handla om en idrott. Utan rörelse handlar om så mycket mer, dans, promenader, rörelse tillsammans med andra, ha roligt och känna glädje.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska eleven utveckla? Eleverna ska utveckla social kompetens, förmågan att samarbeta och känna rörelseglädje, förstå instruktioner samt att förstå syftet med aktiviteterna.

 

Fritidslärarens förhållningssätt: Positiv inställning till aktiviteterna, och att vi ska hjälpa dem att nå målen. Tydliga instruktioner och att vi är med och deltar.

 

Utvärdering Hur vet vi att eleverna lärde sig det som vi ansåg? Genom sammanställningen av utvärderingsburken, och att vi samtalar med barnen efter varje aktivitet.

 

 

Utvärdering: Vad ska utvärderas?

Vad eleverna lärt sig och hur de lärt sig, samt syftet med aktiviteterna.Utvärderingssätt: Hur ska utvärderingen göras? Utvärdering sker efter varje aktivitet under temats gång. Detta gör vi genom vår "Utvärderingsburk". Inför varje aktivitet berättar vi om syftet med aktiviteten, och vad man kan lära sig. Efteråt får eleverna lägga en pärla i burken som motsvarar hur de upplevde aktiviteten och om de lärde sig något. Vi sammanställer sedan resultatet och pratar med eleverna om det.

 

 

Dokumentation: Vad ska visas för eleverna/föräldrar? Hur? Vi kommer att lägga ut något inlägg på fritidsbloggen, så våra föräldrar också får se vad vi hittar på. Avslutningsvis kommer vi göra ett collage tillsammans med barnen som vi sätter upp någonstans på fritids. Vi kommer också att göra en sammanställning av varje utvärderingstillfälle.

 

Aktivitetsplan Hur ska vi genomföra det? Uppstarten på temat blir en gemensam genomgång där vi pratar om rörelseglädje och vad rörelse betyder för eleverna. Eleverna kommer att få önska aktiviteter, på så sätt får vi även med elevinflytande.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter