Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Längd åk 2

Elmsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Det här arbetsområdet handlar om längd och mätning. Du kommer att få arbeta med att mäta på olika sätt. Vad har du för nytta av att kunna mäta? Hur har man mätt längder förr i tiden och hur mäter vi nu?

Undervisningens syfte och arbetsformer

 Att bli förtrogen med

 • Mäta längder med olika metoder 
 • Jämföra med olika metoder
 • Uppskatta med olika metoder 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Ma 1-3

 • Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Du kommer att träna dessa förmågor och kunskaper genom:

 • Genomgång av linjalen,enheterna och hur man mäter.
 • Att få en historisk tillbakablick på mätning av längder.
 • Uppskatta och mäta längd på saker i klassrummet . 
 • Praktiska övningar ute - uppskatta och mäta avstånd. 
 • Problemlösning 

 

Kunskapskrav

Ma 1-3

 •  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 •  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Lärandemål

 • Du ska kunna några äldre måtteheter och hur man mätte för i tiden. 
 • Du ska kunna använda linjal och måttband och ange måttenhet.
 • Du ska kunna uppskatta en längd och ange i enhet samt jämföra längder med varandra.
 • Du ska kunna begreppen längd, avstånd och omkrets. 

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom

 • Förstå skillnaden mellan att mäta med primitiv mätmetod och vedertagen medtod.
 • Observationer under arbetet i grupperna.
 • Kunskap i att benämna meter, centimeter och millimeter 
 • Enhetsomvandling
 • Dra rimliga slutsatser vid längdangivelse

Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser i planeringen
Längd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback