Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

F

Religion Vt- 2018, år 5

Lane Ryrs Skola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 9 maj 2018

Vi läser om Kristendomen och hur det är att leva som kristen.

Mål:

Vilket innebär att känna till.

- hur Sverige blev ett kristet land och hur kristendomen har utvecklats 

- hur det är att leva som kristen 

- högtider och riter inom kristendomen

 

Vi kommer att använda oss av:

- du läser i vårt läromedel och lyssnar på genomgångar

- du deltar i diskussioner

- du ser på film och söker fakta i olika källor

- du arbetar med dina uppgifter

 

Vi bedömer din förmåga att:

- kunna berätta muntligt och skriftligt om kristendomen, om tro,traditioner och begrepp

- delta i diskussioner


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter