Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

VT 18 Novellanalys

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 maj 2018

I denna uppgift ska du visa att du kan läsa, förstå, tolka, analysera och dra kopplingar mellan litteratur, författare och samhälle.


Läroplanskopplingar

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Matriser i planeringen
Novellanalys
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter