Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Mätning och geometriska objekt

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Under detta område så kommer du att få mäta med linjal. Du kommer att få lära dig om punkt, linje och sträcka samt få lära dig vad symmetri är.

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • förstå och använda dig av mätning
 • centimeter och dess förkortning cm 
 • mäta med en centimeters noggrannhet
 • fyrhörning, triangel och cirkel
 • punkt, linje och sträcka
 • symetri
 • huvudräkning.    

Du kommer att få träna på detta genom att:

 • lära dig vad ett spann är och hur man mäter med det
 • mäta längd med hjälp av linjalen med en centimeters noggrannhet
 • undersöka några geometriska former med hjälp av begreppen hörn, sida och vinkel
 • namnge och rita punkt, linje och sträcka
 • hitta och rita den symmetriska linjen i en bild/figur
 • färglägga en bild så den blir symmetrisk
 • se om två bilder är varandras spegelbild
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgöifter 

 

Begrepp: spann, längd, höjd, bredd, kortare än, punkt, linje, sträcka, hörn, fyrhörning

 

Bedömning

Det som ska bedömas är de konkretiserade målen som finns här ovan.

 

Vi kommer att bedöma:

 • hur du jobbar med dina uppgifter muntligt och skriftligt under lektionerna.
 • hur du klarar av den avslutande diagnosen/ testen i boken

Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter