Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Matematik

·

Årskurs:

F - 1

Programmering åk 1

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Vi kommer under några veckor lära oss kring programmering. Vad är programmering? Vilka föremål är programmerade?

Målet är att eleverna ska lära sig:

- vad programmering är och vilka föremål som är programmerade.

- olika begrepp som hör till programmering.

- hur man programmerar på ett lekfullt sätt.

För att eleverna ska lära sig detta kommer de:

- få programmera en kompis med hjälp av instruktioner.  

- skapa och följa egna banor som Blue-boten ska programmeras att följa.

-jobba med iPads och  programmera i spel (Scratch Jr,  Blue-bot).

 

Eleverna visar sina kunskaper genom att:

- Visa förståelse för vad som är programmering och inte.

- Vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under lektioner.

-Visa förmågan att samarbeta och lösa problem med hjälp av vardaglig teknik.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter