Skolbanken Logo
Skolbanken

Hur tar vi hand om vår planet?

Pysslingen Förskolor Raus Förskola, Pysslingen · Senast uppdaterad: 14 maj 2018

Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt väcka barnens intresse för hur vi tar hand om vår planet och närmiljö, hur vi sopsorterar och hur olika saker påverkar vår natur.

Vad jobbar vi med?

 • Miljö och återvinning.
 • Sopsortering.
 • Sopsamlarmonster.

 

Varför jobbar vi med det, syfte?

 • Vi vill att barn ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
 • Vi vill att barnen ska ha förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Hur kommer vi jobba med det?

 • Vi ska titta på teatern en skräphistoria, det är en teater om återvinning.
 • Läsa sagorna Burken Berta och Flaskan Frans och Rädda havet med Hajen Kaj från Håll Sverige rent.
 • Återvinna förskolans återvinningsmaterial genom att ta tillvara på det material vi vill använda på förskolan till exempel skapande aktiviteter.
 • Återvinna övrigt återvinningsmaterial i vårt återvinningsstation på avdelningen och i vårt soprum.
 • Använda materialet sopsortering.
 • Använda appen Gro Recycling som komplement till vårt fysiska arbete med återvinning.
 • Vi ska introducera och arbeta med sopsamlarmonstren.
 • Vi ska plocka skräp i naturen.
 • Experiment

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vad har vi sett för behov?

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter