Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Yrken

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

"Vad ska jag bli när jag blir stor?" Vilka yrken finns det? Vilka arbetsuppgifter har en sjuksköterska eller en pilot? Vi läser och lär om olika yrken och samhällsfunktioner.

 

 

 

Syfte

Du ska känna till:

  • några olika yrken och några av dess arbetsuppgifter.

  • några viktiga samhällsfunktioner ex.sjukhus, räddningstjänst och skola.

 

Undervisning

Vi läser, skriver och diskuterar om olika yrken.

Vi tittar på film.

Vi bjuder in föräldrar som kommer och berättar om sina jobb

 

 

Bedömning

Detta bedömer du och jag

Du ska berätta om:

  • några olika yrken och några av dess arbetsuppgifter.
  • några viktiga samhällsfunktioner.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Yrken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter