Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Tiden efter världskrigen, "Kalla kriget" och Berlinmurens fall

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Denna del av kursen i historia kommer att behandla tiden efter ww2 och vad som händer under den del i historien som vi benämner "Kalla kriget" samt fram till "murens fall". Vi kommer att läsa om hur det politiska styret utvecklas efter ww2 och vad begreppet "kalla kriget" innebär samt vilka faktorer som kan ha påverkat att muren faller.

Tiden efter ww2, Kalla kriget och murens fall

I det här avsnittet kommer vi att arbeta med utvecklingen efter ww2 och lära oss om vad som påverkade politiken mot att vi kallar en del av tiden efter ww2 för kalla kriget. Vi läser om de institutioner som utvecklas och dess syfte. Vi lär oss också om hur Sveriges utvecklas under den här tiden och vad arbetskraftsinvandringen innebar för Sverige. 

Syfte och mål: 

I Historia 1b-kursen ingår att försöka greppa hur förändring sker över tid inom olika områden och vad som är orsaker till och konsekvenser av dem. Det ingår också att se hur händelser i det förflutna påverkar oss som lever idag och dessa händelser skulle kunna påverka i framtiden.

Vad ska vi göra mer specifikt?

  • Vi kommer att lära oss om vilka konsekvenser andra världskriget orsakade.
  • Vi kommer att arbeta för att förstå olika historiska begrepp och kartlägga orsaker och konsekvenser av utvecklingen mot "kalla kriget.
  • Vi kommer att lära oss om bakgrund och syfte till de olika institutionerna som tillkommer efter andra världskriget.
  • Vi kommer att lära oss om utvecklingen av det svenska välfärdssamhället.

Följande texter behöver du läsa i Digilär:

1. Klasskampen

- Marxismen

- Ryska revolutionen

- Proletariatets diktatur

- Det kalla kriget

- Kommunismens fall

2. Den amerikanska demokratin

- USA imperialismen

3. Det svenska folkhemmet

- Klassamhället

- Välfärdssamhället

Hur kommer du att bedömas?

Du och din grupp ska diskutera utvecklingen efter andra världskriget utifrån orsaker, förlopp och konsekvenser i en mindre seminariegrupp där vissa betydelsefulla faktorer och fenomen lyfts upp.

Du förbereder dig inför seminariet genom att läsa de aktuella texterna och göra anteckningar på viktiga händelser och fenomen som du vill lyfta upp under seminariet. Du ska också vara förberedd att delta aktivt under seminariet genom att bemöta, ställa frågor samt ha synpunkter på de ämnesområden som dina seminariekompisar lyfter upp.

Du får ha dina anteckningar till stöd under diskussionerna i seminariegruppen.

Du bedöms enligt kunskapsmatrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Matriser i planeringen
Tiden efter ww2, Kalla kriget och Murens fall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter